Skrivande som systemutveckling (del 1)

Följande är på plats:

Jag har en deadline den 10/6 2015, då romanen ska var tryckt och börja distribueras. Jag vet omfattningen på arbetet eftersom jag har ett synopsis och ett kalkylblad med alla ingående scener. Jag har dessutom redan skrivit ett utkast om 66 A4-sidor som jag fått professionell återkoppling på.

Vad återstår alltså för att färdigställa romanen?

Självfallet har jag sättning, tryck, omslag, marknadsföring och försäljning, men det tänkte jag diskutera i andra blogginlägg. I den här artikelserien tänkte jag fokusera på själva skrivprocessen. Hur går jag tillväga för att effektivast leverera en färdig roman?

Eftersom jag har tjugo års erfarenhet av systemutveckling ligger det nära till hands att hämta inspirationen därifrån. Att diskutera arbetsmetodik är en självklarhet för oss inom IT och något vi ägnar mycket tid åt – en del skulle nog säga att vi ägnar för mycket tid åt det.

Grundproblemet för all systemutveckling är att hantera tid, kostnad och kvalitet. Den fråga vi ständigt ställer oss är: Hur kan vi leverera på utsatt tid, i enlighet med budget och till förväntad kvalitet? Alla som har haft med en IT-avdelning att göra vet hur ofta vi lyckas.

För mig är situationen densamma med det undantaget att tid och kostnad är samma sak. Omformulerar jag frågan ovan skulle den alltså bli ungefär: Hur levererar jag Heidenstams misstag i god tid för att sätta och trycka boken före den 10/6 2015 med en kvalitet som är minst lika hög som den i Berättelsens ängel?

Enklast är förstås att bara sätta igång och skriva. Det känns kreativt, inspirerande och borde ge snabba resultat. Risken med det är att jag – precis som i fallet med Berättelsens ängel och många, många IT-projekt – inte riktigt vet vart det tar vägen och snart sitter med en massa text (eller källkod när det gäller systemutveckling) som jag sedan får stryka för att den inte passar in. Det blir också svårt att disponera tiden och veta när jag faktiskt har kommit i mål med arbetet.

Tid är den stora bristvaran här och största risken i projektet  är att hamna i tidsnöd.  Har jag dessutom skrivit en massa överflödig text som jag måste stryka och ändra, blir tidsåtgången ännu större. Det är lite som ett 400-meterslopp: Blir det fel i början är det nästan omöjligt att hämta in det på upploppet.

I nästa inlägg ska vi undersöka om jag kan använda mig av modern metodik inom systemutveckling för att klara uppgiften på utsatt tid och med önskad kvalitet, samt optimera skrivandet så att jag minimerar strykningar och redigering i slutet.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes