Äventyret Europa, del 4 – Brexit, Trump, SD och dumheten med utgångspunkt hos Robert Musil

Robert Musil (1180 – 1942) är mest känd för mastodontverket Mannen utan egenskaper som tillsammans med Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt och James Joyce Odysseus anses som den främsta av 1900-talets romaner.

Den 23 juni 2016 hände något i världen. Just då verkade det som en engångsföreteelse, men den 8 november bekräftades mina farhågor: Västvärlden har blivit dummare, mer imbecill. Från att ha varit något av en anglofil och med en välvillig och balanserad syn på USA, började jag betrakta britter och amerikaner som korkade. Ja, som dumma i huvudet, helt enkelt. För bara dumskallar kan låta Brexit och Donald Trump hända. Fast nu ser vi hur fenomenet sprider sig och snart kanske det även händer i Tyskland, Holland och Frankrike. Då har populisterna tagit över stora delar av Europa – igen.

Visst är mänsklighetens historia fylld av idioti, men de senaste åtta månaderna präglas ändå av ett så uppenbart bondfångeri att man måste undra hur det står till i huvudet på Europas och Nordamerikas väljare. Nigel Farage som duperar engelsmännen att lämna EU och sedan lämnar över ansvaret för genomförandet till någon annan. Donald Trump som är mer intresserad av sitt Twitterkonto än av att leda världens viktigaste nation.

I Wien den 11 mars 1937 håller den österrikiske författaren Robert Musil föredraget Om dumheten. Översatt till svenska och utgiven av bokförlaget Vesper

Hur kan vuxna människor vara så lättlurade? Hur kan vi, även i Sverige, välja fram politiker till parlament och makt som helt saknar vilja och förmåga att ta ansvar, visa förnuftigt ledarskap och söka överbrygga motsättningar? Ja, som inte ens är intresserade av det. Som snarare ser det som sin uppgift att rasera institutioner, skapa konflikt mellan grupper och härska, inte genom argument, utan genom sitt självlysande Ego. Hur kan vi ens tro att någonting gott kan komma ur detta? Trump sägs leverera det hans väljare vill ha, men det är än så länge inget annat än kaos och uppblåst poserande som levereras.

Vad är det som har hänt oss människor i Väst? Medvetet tycks vi välja det vi innerst inne vet inte är bra för oss. Som om vi inte längre orkar med saklighet, empati och konstruktivitet. Vi längtar efter det enkla, onyanserade och enfaldiga. Vi är trötta på kontinuiteten och bejakar oberäkneligheten, trötta på konsensus och kompromisser och bejakar konfrontationen. Fast vi alla vet att det inte fungerar. Det enda vi möjligen får utlopp för är vår blinda frustration och vad ger egentligen det oss?

Det är som om en kollektiv dumhet har drabbat oss. Och det är om den slags dumhet dagens poddavsnitt ska handla.

I Wien den 11 mars 1937 håller den österrikiske författaren Robert Musil föredraget Om dumheten på inbjudan av en sammanslutning för hantverkare, konstnärer och arkitekter. Musil är mest känd för mastodontverket Mannen utan egenskaper som tillsammans med Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt och James Joyce Odysseus anses som den främsta av 1900-talets romaner.

Vad är det som har hänt oss människor i Väst? Medvetet tycks vi välja det vi innerst inne vet inte är bra för oss. Som om vi inte längre orkar med saklighet, empati och konstruktivitet. Vi längtar efter det enkla, onyanserade och enfaldiga. Donald Trump som är mer intresserad av sitt Twitterkonto än av att leda världens viktigaste nation.

Föredraget hålls bara ett år före Anschluss, då Österrike införlivades med Hitlers Nazityskland. Ämnet dumhet var alltså hetare än någonsin och Robert Musil hade intresserat sig för det under större delen av 30-talet. Men det var inte så mycket individens dumhet, utan den kollektiva, konstitutionella   dumheten som intresserade honom, även om han såg en intim koppling mellan individ och samhälle.

Robert Musil är inte intresserad av att kartlägga dumheten, alltså berätta om och beskriva allt som är dumt här i världen, hans ambition är att förstå vad dumhet verkligen är. Tillvägagångssättet beskriver han som naivt: ”jag har helt enkelt undersökt bruket av ordet dum och dess släktingar”, säger han.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes