Allmänt & blandat

joannapennmakingvideo

Undersökning: Hur definierar du framgång för ett författarskap?

En söndag för någon månad sedan hade jag nöjet att dricka eftermiddagste i Kungsträdgården med den mycket framgångsrika engelska författarinnan och entreprenören Joanna Penn. Sedan dess har jag hållit kontakten och fått både det ena och det andra rådet. Hon har blivit något av en guru för mig i min författarroll. I ett av hennes mer intressanta […]

Fortsätt läs

Skrivande som systemutveckling (del 2)

Nedan följer en möjligen tråkig, men nödvändig, metoddiskussion för att klargöra hur arbetet ska gå till. Därefter kan jag gå in på själva planeringen och färdigställandet av romanen. Den som har läst Berättelsens ängel är bekant med hur jag har strukturerat romanen. Grundelementen är scener med vilket avses avgränsade textblock kring en sammanhängande händelse.  (mer…)

Fortsätt läs

Skrivande som systemutveckling (del 1)

Följande är på plats: Jag har en deadline den 10/6 2015, då romanen ska var tryckt och börja distribueras. Jag vet omfattningen på arbetet eftersom jag har ett synopsis och ett kalkylblad med alla ingående scener. Jag har dessutom redan skrivit ett utkast om 66 A4-sidor som jag fått professionell återkoppling på. (mer…)

Fortsätt läs

Powered by WordPress. Designed by WooThemes